Taal en contact zijn onmisbaar om mee te kunnen doen in de samenleving. Als je de taal spreekt, kun je je ambities waarmaken en laten zien wie je bent. Taalcoaching door vrijwilligers is een krachtig middel voor de 600.000 nieuwkomers die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Stichting Het Begint met Taal is de expert op het gebied van taalcoaching. We vergroten de bekendheid en effectiviteit van taalcoaching met materiaal, advies en training. Als landelijk platform ondersteunen we 170 organisaties die taalcoaching bieden, verspreid over 400 locaties. Ook werken we samen met gemeenten, werkgevers en taalscholen.

Right2Education is een non-profit organisatie die vluchtelingen ondersteunt met gratis taallessen en sociale activiteiten. De organisatie is in 2016 opgericht door studenten van het Amsterdam University College (AUC) die wilden bijdragen aan de succesvolle integratie van vluchtelingen in Nederland. De organisatie wordt nog steeds volledig gerund door studenten. De vluchtelingen die deelnemen aan de taallessen of de sociale programma’s kunnen zo deel uitmaken van de studentengemeenschap op Amsterdam University College. Ze worden dan niet langer gezien als vluchtelingen, maar als gaststudenten.

Huize Agnes (Stichting Agnes van Leeuwenberch) vangt ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen op, die in bijzondere en schrijnende omstandigheden verkeren. Het gaat om vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, vrouwenhandel of die kampen met ernstige psychische problemen. Bij Huize Agnes krijgen zij naast ‘bed, bad en brood’ ook (opvoedings-)ondersteuning en sociale en juridische begeleiding bij hun zoektocht naar een nieuw toekomstperspectief, in Nederland of daarbuiten.

Stichting BMP is een landelijke projectorganisatie die vernieuwende maatschappelijke en culturele projecten ontwikkelt. Dit gebeurt op verzoek van individuele mensen of groepen uit de samenleving en op eigen initiatief. We richten ons daarbij op het verkennen van nieuwe thema’s en het ontwikkelen van nieuwe manieren van aanpak. In de projecten van BMP spelen verhalen en creativiteit een belangrijke rol.

Het doel van Stichting Nieuwe Alphenaren is het samenbrengen van vluchtelingen met een status (statushouders) en Nederlanders, om de afstand tussen deze groepen te verkleinen en statushouders op weg te helpen naar een snellere integratie in de Nederlandse samenleving.

Sinds 2013 vroegen meer dan 140.000 mensen asiel aan in Nederland. Mensen die veelal noodgedwongen vluchtten voor geweld en onderdrukking, om in een ander land een nieuwe toekomst op te bouwen. Ondanks de talenten, ervaring en gedrevenheid die zij met zich meebrengen, duurt het vaak lang voordat zij volwaardig meedoen in onze samenleving. En dat terwijl werk juist helpt bij zelfontplooiing, erkenning en integratie. Want als nieuwkomers waarde toevoegen in werk, vrijwillig of betaald, leidt dat tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Tot meer sociale cohesie en integratie. Tot een beter welzijn.

The Present verbindt ondernemers aan initiatieven die zich inzetten voor vluchtelingen & nieuwkomers. The Present gelooft in de kracht van al deze initiatieven en wil hen zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij meer impact kunnen (blijven) maken. Dit doen ze door ondernemend Nederland te informeren over de vluchtelingencrisis, vervolgens te inspireren door ze te introduceren aan het aanbod van initiatieven, en tot slot te activeren om zelf een rol te gaan spelen.

Welcome app is de digitale bazaar waar nieuwkomers activiteiten, netwerken en informatie binnen handbereik hebben. Hiervoor brengen we organisaties, individuen, gemeenten en andere stakeholders samen op de digitale bazaar, oftewel onze app.

Welkom in Utrecht (WiU) is een breed gedragen platform waarin betrokken burgers en vluchtelingen contact leggen met elkaar leggen ten behoeve van de integratie van vluchtelingen en een bredere acceptatie van vluchtelingen in de samenleving. Dit kan door het initiëren en uitvoeren van activiteiten en door aan activiteiten deel te nemen.

Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Dit doen we door betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen. Buddy to Buddy gaat uit van gelijkwaardigheid en organiseert laagdrempelig contact van mens tot mens. Eén persoon kan de link zijn naar onze samenleving en kan daarmee heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan.

DMIT heeft met steun van provincie Overijssel, gemeenten en samen met de Arabische & Eritrese/Ethiopische Experts cultuur sensitief werken onderzocht en de DMIT Methodiek ontwikkelt die beschikbaar is. We ontwikkelen nu verder naar een integrale aanpak/werkwijze cultuursensitief integreren in de Nederlandse samenleving. Een combinatie van inburgeren én praktijkgericht werken naar een baan, zo duurzaam mogelijk. Een traject van 1-3 jaar.

Boost Arnhem onderscheidt zich van andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben in de aanpak. Boost Arnhem is een bottom-up integratieproject waar vluchtelingen ontwikkelen, leren en ontmoeten. Vluchtelingen geven zelf vorm aan hun integratie samen met Nederlanders.