In november 2021 en januari 2022 zijn twee co-creatie bijeenkomsten gehouden met/voor gemeentes in burgerinitiatieven, om meer inzichten te verzamelen rondom dit thema. In dit verslag, leest u de belangrijkste uitkomsten van de tweede bijeenkomst die we gehouden hebben op dinsdag 11 januari 2022. Met een groep van 12 vertegenwoordigers van gemeenten, en in samenwerking met Open Embassy, hebben we stil gestaan bij de nieuwe Wet Inburgering en zijn we gaan kijken welke nieuwe kansen de Wet biedt voor verbinding tussen gemeentes en het maatschappelijk veld. Allereerst waren drie gemeenteambtenaren uitgenodigd om middels een ‘vissenkom’-gesprek te delen hoe zij vormgegeven hadden aan het implementeren van de nieuwe Wet. Daarna zijn de deelnemers in Break-out Rooms uiteen gegaan om met een associatie-opdracht te kijken naar de associaties die gelegd worden met de termen “zelfredzaamheid”, “burgerinitiatief”, en “maatwerk”. Wat zijn verschillende kansen en uitdagingen van de nieuwe Wet? Hoe zijn gemeenteambtenaren omgegaan met de implementatie van de wet? En op welke vlakken kan er geleerd worden van elkaars ervaringen? Daarna zijn we als groep weer bij elkaar gekomen om in een plenaire sessie verder te reflecteren op wat er in de Break-out Rooms besproken was. Aan het einde van de bijeenkomst, deelde Firoez Azarhoosh zijn visie op de implementatie van de nieuwe Wet en hoe gemeentes daar vorm aan kunnen geven.

In november 2021 en januari 2022 zijn twee co-creatie bijeenkomsten gehouden met/voor gemeentes in burgerinitiatieven, om meer inzichten te verzamelen rondom dit thema. In dit verslag leest u de belangrijkste uitkomsten van de eerste bijeenkomst, die we gehouden hebben op vrijdag 19 november 2021. Met een groep van 24 vertegenwoordigers van initiatieven en een paar vertegenwoordigers van gemeentes, stonden wij stil bij de uitdaging om van burgerinitiatieven die zich op een of andere manier moeten verhouden tot het formele systeem van gemeenten. Bij het samenwerken met gemeenten ervaren zij de druk om zich aan te passen aan de regels en verwachtingen van dit formele systeem. Wat gaat er verloren in dit proces? Daarnaast vroegen wij ons in deze bijeenkomst af hoe gemeenten openingen kunnen creëren voor initiatieven die minder goed aansluiten op het formele systeem: Wat voor mogelijkheden liggen hier?

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen, op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan. In hun eerste blog deelde Refugee Team (www.refugeeteam.nl), hun dilemma over het vertalen van de maatschappelijke waarde van vluchtelingen naar een economisch ‘zichtbare’ waarde. In deze blogpost doet directeur Martijn Berghman een voorstel voor hoe we de Nederlandse samenleving toegankelijker kunnen maken voor vluchtelingen.

Wat is de waarde van burgerinitiatieven voor vluchtelingen en hoe maken we die waarde zichtbaar wanneer het vaak niet te vatten is in cijfers en direct meetbare resultaten? Om deze vragen te beantwoorden zijn wij voor dit project dieper in de verhalen binnen één initiatief gedoken. Samen met De Voorkamer en met hulp van storyteller en mede-oprichter van Mezrab Storytelling School Farnoosh Farnia en storyteller en performance coach Margo van de Linde hebben we de afgelopen tijd een serie storytelling workshops gehouden. Deelnemers van de Voorkamer hebben hun verhalen gedeeld over de betekenis van dit initiatief in hun leven. Van een aantal verhalen zijn video’s gemaakt door filmmaker Carl Asali waarin deelnemers en vertellers de verhalen op beeld delen.

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen,  op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor deze blog zijn wij in gesprek gegaan met Marilou Evelo, oprichter van About a Jacket (www.aboutajacket.nl) een borduuratelier dat als laagdrempelige leer-en ontmoetingsplek functioneert voor vluchtelingenvrouwen uit Hoorn en omgeving. Lees snel verder voor het verhaal van About a Jacket.

Refugee Academy nodigt u uit voor een co-creatiebijeenkomst met als thema:

Wet Inburgering en samenwerking met maatschappelijke initiatieven: De aanpak van verschillende gemeentes naast elkaar.

Co-creatie bijeenkomst met gemeentes: 
Voor: Vertegenwoordigers van Nederlandse Gemeentes
Door: Refugee Academy (Vrije Universiteit) en Open Embassy
Datum: dinsdag 11 januari, van 14:30 tot 17:00
Locatie: Online, via Zoom.

In de blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen, op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor deze blogpost zijn wij in gesprek gegaan met Martijn Berghman, de directeur van Refugee Team (www.refugeeteam.nl), een sociale onderneming die onder andere in Tilburg, Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch vluchtelingen ondersteunt bij hun integratie en ervoor zorgt dat zij zélf de regie kunnen nemen in het opbouwen van een toekomst in Nederland. Van een vliegende start van de inburgering tot aan een goede passende baan. Het vraagstuk waar zij tegenaan lopen is hoe je als sociaal ondernemer een abstracte maatschappelijke waarde, zoals empowerment, vertaalt naar een meer ‘zichtbare’ economische waarde.

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen,  op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor dit verhaal zijn wij in gesprek gegaan met Stichting KEIHAN, een Afghaans diaspora-initiatief gebaseerd in Leiden dat zich inzet om de positie van verschillende Afghaanse gemeenschappen in Nederland te versterken. Lees snel verder voor het verhaal van Stichting KEIHAN.

Het verfrissend leesbare en toegankelijke rapport De kracht van een alternatief verhaal van de Refugee Academy (VU) verscheen na een intensief onderzoeksproces. De burgerinitiatieven - die na 2015 rond de zogenoemde vluchtelingencrisis ontstonden - participeerden actief. Wat is er geleerd en wat is de waarde van die spontane initiatieven in de samenleving in de opvang van en omgang met de mensen op de vlucht?

Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam), Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam) en Hergen Spits (Universiteit van Amsterdam en Amsterdam UMC) ontvangen dit jaar de Impact Award 2021. De Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan gerenommeerde onderzoekers of onderzoeksgroepen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Identiteit, alteriteit, wie ben ik, wie is de ander, de anderen. Bij welk wij hoor ik eigenlijk of wil ik horen? Het zijn vragen die me bezighouden sinds ik werkend in de wereld van asielzoekerscentra, mensenrechten, kunst en mensen op de vlucht terecht kwam. ‘Diversiteit bevorderen’, ‘inclusief werken’, hoe moet dat dan precies?

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen,  op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor dit verhaal zijn wij in gesprek gegaan met Samen Hier, een groeiende community van inwoners  en organisaties die zich in hun stad of dorp samen inzetten voor een veilige overkomst, en de verwelkoming en begeleiding van mensen die vanuit hun thuisland zijn gevlucht. Lees snel verder voor het verhaal van Samen Hier.

'We denken er goed in te zijn, maar openstaan voor een ander is moeilijk,’ weet Halleh Ghorashi. ‘Als het wel lukt, word je horizon zoveel breder.’ Ghorashi maakte van haar leven haar werk. Als hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt en stimuleert zij verbinding. ‘Je moet je eigen gelijk soms even weglaten. Dan ontstaat ruimte voor werkelijk contact.’