In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen, op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan. In hun eerste blog deelde Refugee Team (www.refugeeteam.nl), hun dilemma over het vertalen van de maatschappelijke waarde van vluchtelingen naar een economisch ‘zichtbare’ waarde. In deze blogpost doet directeur Martijn Berghman een voorstel voor hoe we de Nederlandse samenleving toegankelijker kunnen maken voor vluchtelingen.

Het gesprek aangaan

Op dit moment focussen we ons voor 90% op de vluchtelingen die deelnemen aan ons programma, om ervoor te zorgen dat zij alle kennis en vaardigheden hebben om betaald werk of vrijwilligerswerk te vinden. Maar om de inclusie van vluchtelingen in de samenleving echt succesvol te maken is het ook belangrijk dat we ons gaan richten op de Nederlandse samenleving. Dat we ervoor zorgen dat de samenleving de talenten en potentie van vluchtelingen gaat zien, ook economisch gezien. Dat betekent dat we het gesprek moeten aangaan. Hoe kijk je als werkgever bijvoorbeeld naar vluchtelingen? Hoe ga je met werknemers met een vluchtachtergrond om? Of waarom wil je geen vluchtelingen in dienst nemen?

Nederlanders en vluchtelingen met elkaar in contact brengen

De deur van de samenleving openzetten voor vluchtelingen is iets waar wij ons in de toekomst meer op willen gaan focussen. Wij zijn dan ook benieuwd hoe andere initiatieven vluchtelingen en Nederlanders bij elkaar brengen.

Wat wij nu bijvoorbeeld doen, is kansrijke ontmoetingen faciliteren door middel van vrijwilligerswerk en door het digitaal koppelen van vluchtelingen aan Nederlandse vrijwilligers met ons programma Video Vrienden. De kunst is om laagdrempelige manieren te bedenken waarop die ene werkgever wél vluchtelingen aanneemt of die ene vrijwilliger bij een sportvereniging een van onze deelnemers ontmoet.

De unieke waarde van vluchtelingen voor organisaties

Tegelijkertijd gaat het er ook om dat organisaties zelf anders gaan kijken naar vluchtelingen en durven te investeren in het aannemen van vluchtelingen. Dat is in de praktijk niet altijd makkelijk. Ik spreek uit eigen ervaring, want ook binnen onze onderneming komt de inclusie van vluchtelingen soms in het gedrang. Onze onderneming groeit bijvoorbeeld vrij hard en daardoor staan wij best wel onder druk. Hierdoor ontstaat het risico dat we niet genoeg geduld hebben voor en energie steken in het inwerken van nieuwe medewerkers met een vluchtachtergrond. Tegelijkertijd zouden wij zonder medewerkers met een vluchtachtergrond niet dezelfde dienstverlening kunnen leveren, omdat je dan niet goed kunt aansluiten op de ideeën, kennis en ervaringen van vluchtelingen.

Dit laatste scherp voor ogen hebben en steeds binnen de organisatie zichtbaar maken wat de meerwaarde is van deze medewerkers, is een belangrijke opgave van initiatieven die willen bijdragen aan een inclusieve samenleving.”

 

Heb jij als initiatief succesvolle en creatieve manieren om de waarde van vluchtelingen binnen organisaties scherp in beeld te krijgen en te behouden? Of loop je juist tegen bepaalde dilemma’s of vraagstukken aan? Laat het ons dan weten!

Learning Crossroads for Refugee Inclusion

Dit verhaal is opgetekend door Roona Derksen (student-assistent Learning Crossroads for Refugee Inclusion-project) en Kay Mars (projectcoördinator en junior onderzoeker Refugee Academy), naar aanleiding van een gesprek met Martijn Berghman (directeur Refugee Team). Meer weten over Refugee Team? Bekijk dan hun profielpagina op deze website. Heb je zelf een interessant verhaal dat je met een breder publiek wilt delen? Neem dan contact met ons op! We maken graag ruimte voor jouw verhaal.