About a Jacket, hét borduuratelier voor vluchtelingenvrouwen, is samen met WerksaamWF opgericht in oktober 2016. Aanvankelijk met een commercieel doel en de belofte van een baan voor de deelnemers. Maar al snel bleek dit niet haalbaar vanwege de taalachterstand en cultuurkloof.

Er is gebleken dat er meer behoefte is aan laagdrempelige hulp bij integratie. Het leren spreken van de Nederlandse taal is daarbij fundamenteel. Na de toekenning van de ESF-aanmoedigingsprijs (Europees Sociaal Fonds), ging het roer om. Inmiddels is About a Jacket een onafhankelijke stichting met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het is moeilijk om voor te stellen, maar deze vrouwen die veel hebben meegemaakt, moeten vanuit een achterstandssituatie helemaal opnieuw beginnen en zichzelf helemaal opnieuw ontwikkelen. Hiermee gaan ze een grote uitdaging aan. Ze hebben alles achter moeten laten en gaan door een periode van rouw en verdriet. In een land waar alles anders is, begint de zoektocht bij deze nieuwkomers naar hun toegevoegde waarde in de Nederlandse maatschappij. Daarbij komen deze vrouwen extra drempels tegen. De taal- en opleidingsachterstand zorgen vaak voor een geïsoleerde en kwetsbare positie.

About a Jacket is hèt borduuratelier waar deze vluchtelingenvrouwen sociale contacten opdoen. Actief meedoen in de samenleving, iets doen voor en met andere vrouwen. Ze ontwikkelen zichzelf door nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, om zodoende hun positie in de samenleving te verbeteren en te laten zien dat zij ertoe doen.

Het leren spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is essentieel voor optimale deelname aan de samenleving. Tijdens de borduurochtenden helpt een taalcoach met het oefenen ervan. Hoe meer oefenen hoe beter. De behoefte om de taal te leren is groot. De vrouwen zijn heel gemotiveerd en doen enthousiast mee. Via een vraaggerichte benaderingswijze van de taalcoach worden nieuwe woorden geleerd en wordt het maken van zinnen geoefend. Regelmatig wordt er ook informatie gegeven over, bijvoorbeeld, de gezondheidszorg en -verzekering. Een belangrijk en complex systeem in de Nederlandse samenleving. Soms wordt er via een rollenspel een situatie nagebootst waarbij in een gesprek de spreektaal wordt geoefend. Bijvoorbeeld, het consult bij de huisarts. Zo leren de vrouwen op een ongedwongen manier meer over Nederland en hoe het systeem bij ons werkt.

Met ingang van 2020 wordt er 4x per jaar aan een gezamenlijk project gewerkt waarbij de geborduurde jassen worden ingezet om ideeën te verbeelden die te maken hebben met een bepaald thema: 

  • Internationale Vrouwendag 
  • Wereldvluchtelingendag 
  • De Vredesweek 
  • Project gelinkt aan vrijwilligerswerk

 Lees de blog 'Borduren als universele taal' over de uitdagingen waar About a Jacket als burgerinitiatief tegen aanloopt.