Incluusion (Universiteit Utrecht, UU) is opgericht in 2016 en heeft sindsdien meer dan 400 vluchtelingstudenten uit meer dan 40 landen verwelkomt. Incluusion is ontstaan als vrijwilligersinitiatief vanuit de universiteit, maar is ondertussen ingebed binnen de UU.

Incluusion geeft vluchtelingenstudenten de kans om universitair onderwijs te volgen. Hierbij richten we ons zowel op studenten met als zonder verblijfstatus. Veel vluchtelingen zitten een behoorlijke tijd in de wachtstand in een asielzoekerscentrum. Incluusion biedt ze de kans om zich desondanks verder te ontwikkelen door UU-cursussen te volgen.

Gedurende een UU-cursus worden de Incluusion studenten gekoppeld aan 1 of 2 buddies: UU-studenten die zich als vrijwilliger hebben aangemeld om Incluusion studenten op weg te helpen. Buddies bieden: 

  • Een sociaal netwerk: de meeste buddies spreken 1 keer in de 2 weken met hun student af.  
  • Hulp bij praktische zaken, zoals letterlijk de weg vinden op de universiteit. 
  • Inhoudelijke hulp, zoals hoe Incluusion studenten een opdracht het beste kunnen aanpakken.

Als Incluusion studenten een cursus succesvol afronden, ontvangen ze een certificaat. 

Een ontwikkeling anno 2020-2021 is een pilot waarbij we statushouders een werkervaringsplaats aanbieden van c.a. 6-8 maanden binnen de UU.