OpenEmbassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, waardig en vlot hun weg kunnen vinden in Nederland. Ons doel: een ontvankelijker samenleving en rechtvaardiger integratie- en inburgering systeem voor nieuwkomers in Nederland. 

We doen dat door individuele nieuwkomers direct te ondersteunen met onze kennis en met resultaatgerichte acties. We onderzoeken en leren op basis daarvan welke structurele verbeteringen nodig zijn. Verder adviseren we bestuurders en beleidsmakers in zowel de private als de publieke sector en ondersteunen we het maatschappelijk middenveld bij het creëren van sociale verbondenheid. Onze kennis en expertise delen we graag door middel van trainingen, workshops en op digitale media.

Ons team van ervaringsdeskundigen bestaat voor de helft uit nieuwkomers. Zij weten hoe het is om hier te komen en helemaal opnieuw te moeten beginnen. We werken met projecten en programma’s, vaak in opdracht van organisaties of overheid. Verder bouwen we aan duurzame partnerschappen en inclusieve gemeenschappen van nieuwkomers en Nederlanders. Tot slot ontwikkelen we ook eigen initiatieven. In alles wat we doen, staat het perspectief van nieuwkomers centraal en vormt wat zij zelf willen en nodig hebben ons vertrekpunt.

Onze helpdesk is het fundament voor het werk wat wij doen. Via online kanalen stellen nieuwkomers vragen die worden beantwoord door een community van experts. Zo ondersteunen we de vragenstellers en verzamelen we kennis over hoe het gaat met de integratie van nieuwkomers.

Van het vinden van woonruimte tot leerwerktrajecten, lossen onze teams van actieonderzoekers concrete problemen op en leren ze tegelijkertijd hoe het systeem, dat die problemen produceert, werkt en verbeterd kan worden. 

Overal in Nederland ontwikkelen we expertpools, teams van nieuw- en oudkomers, die hun integratie-expertise van binnenuit inzetten om beleid en uitvoering te ontwerpen of te verbeteren. 

Het ‘Thuisonderwijsmaatjes’ programma faciliteert thuisonderwijs door vrijwilligers met nieuwkomersgezinnen te matchen. Met dit programma ondersteunen we ouders die het lastig vinden om hun kinderen goed te begeleiden met schoolwerk omdat ze zelf de taal nog niet goed spreken en het Nederlandse onderwijssysteem nog niet goed genoeg kennen.

Tijdens onze Maaksessies leren deelnemers van elkaar en ontwerpen zij, vanuit eigen praktijk, oplossingen voor urgente vraagstukken. De perspectieven van nieuwkomers en van professionals ontmoeten elkaar, zodat de oplossingen die er bedacht worden voor beiden goed werken.

Initiatieven die als doel hebben nieuwkomers naar werk te begeleiden, worden geselecteerd voor deelname aan het Platform van Nieuwkomers en Werk. Door de verworven kennis, maken we impact op individueel niveau (meer nieuwkomers aan het werk) en op systeemniveau (verandering van beleid, regels, en cultuur). 

Door een combinatie van netwerken, slim gebruik van online en offline communicatiemiddelen en leuke en zinnige evenementen, brengen onze community managers overal in Nederland mensen samen, zodat zij elkaar goed kunnen steunen.

Meer informatie over onze programma’s en onze methodes vindt u op onze website.