Duizend1 is in 2017 gestart met het aan het werk helpen van nieuwe Nederlanders in de gemeente Haarlem en omgeving. Mensen die nieuw zijn in Nederland willen graag hun leven weer opbouwen door te werken. Wij begeleiden onze kandidaten persoonlijk en helpen met het overbruggen van taal- en cultuurverschillen. Duizend1 opent deuren bij bedrijven voor deze groep en zorgt dat de verbinding een succes wordt.

Door goede matching ontstaan er blijvende relaties. Van de kandidaten die graag bij onze klanten willen blijven werken, krijgt vrijwel iedereen een contract bij hen. En dat vinden we het mooiste resultaat.

Sinds onze start in 2017 hebben we in 3 jaar tijd ruim 200 mensen aan het werk geholpen bij uiteenlopende bedrijven in Haarlem en omgeving.

Onze klanten zeggen dat onze kandidaten vaak een hele positieve invloed hebben op de cultuur van de organisatie. Ook is dit een van onze doelen: bijdragen aan een positieve integratie. 

Duizend1 heeft inmiddels een grote variëteit aan kandidaten, van hoog tot laag opgeleid, van goed tot matige beheersing van de Nederlandse taal, en met of zonder werkervaring of rijbewijs. Allen zijn zeer gedreven hun toekomst op te bouwen en weer aan de slag te gaan.

Wij werken met uitzendcontracten. Onze backoffice is uitbesteed zodat de financiële en administratieve zaken goed geregeld zijn en het de werkgever geen enkele tijd of moeite kost. Ook regelen we, indien van toepassing, subsidiemogelijkheden, waardoor het financieel nog aantrekkelijker kan zijn om onze kandidaten een kans te geven.

Duizend1 werkt als een Social Enterprise. Maatschappelijke impact staat bij ons voorop: mensen die hun thuisland ontvlucht zijn aan het werk helpen. 

Werk brengt mensen eigenwaarde, respect, inkomen, regelmaat, groeimogelijkheden, netwerken, vriendschappen en een betekenisvol bestaan. Allemaal bouwstenen om een gelukkig en gezond leven te leiden en anderen positief te inspireren. Duizend1 is een BV en staat los van subsidie of andere giften. Eventuele winsten worden ten dienste gesteld aan het doel van Duizend1: het in het zadel helpen van mensen die nieuw zijn in Nederland.

Onze werkwijze is transparant en fair naar iedereen. Het belang van de kandidaat en de klant staat voorop, niet onze winsten.

Duizend1 biedt de volgende diensten:

  • Werven en selecteren van geschikte kandidaten
  • Het plaatsen van kandidaten met een uitzendcontract vanuit onze backoffice
  • Meedenken over mogelijkheden binnen bedrijven voor onze kandidaten
  • Het op de achtergrond coachen van de geplaatste kandidaten zodat alles soepel verloopt
  • Het regelen van subsidiemogelijkheden voor onze klanten
  • Het plaatsen van vacatures van klanten op de website van Duizend1: www.duizend1.nl