Elena Ponzoni verbindt in haar werk de velden diversiteit en inclusie, taalfilosofie en wetenschapssociologie. Ze heeft gewerkt met onderzoeksthema's zoals de rol van migrantenorganisaties in de Nederlandse verzorgingsstaat, de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, hoe opvoedingsondersteunende professionals omgaan met diversiteit en het potentieel van sociale wetenschappen om bij te dragen aan sociale verandering door vormen van co-creatie en participatief reflectief onderzoek. Ze is de coördinator van de Refugee Academy en lanceerde dit initiatief samen met Halleh Ghorashi. Naast het ontwerpen en organiseren van vergaderingen samen met verschillende partners, coördineert ze verschillende lopende onderzoeksprojecten, schrijft ze voorstellen voor toekomstig onderzoek in co-creatie met maatschappelijke partners, begeleidt ze studenten en junior onderzoekers en onderhoudt ze contacten met het Refugee Academy-netwerk. Verder draagt ​​ze ook als postdoc onderzoeker bij aan het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject.


Halleh Ghorashi is Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie van de VU (Vrije Universiteit) Amsterdam, Nederland. Ze is de auteur en co-auteur van verschillende boeken en heeft veel artikelen gepubliceerd over onderwerpen als identiteit, diasporic positioning en culturele diversiteit, zowel binnen als buiten organisaties. Haar meest recente internationale boekpublicaties zijn de edited volumes: Contested Belonging: Spaces, Practices, Biographies (samen met K. Davis & P. Smets, eds., Emerald 2018) en Scholarly Engagement and Decolonization: Views from South Africa, The Netherlands and the United States (samen met M. Crul, L. Dick & A. Valenzuela, eds. Sun Media 2020). In 2017 ontving ze de prestigieuze VICI-beurs voor Engaged Scholarship and Narratives of Change van NWO. In 2018 is ze benoemd tot Kroonlid van de SER (Sociaal Economische Raad) en in 2020 als lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).


Younes Younes is onderzoeker aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en maakt deel uit van twee onderzoeksprojecten:

  • NWO Hestia (Refugees in Science) dat hij in 2020 ontving voor zijn project From short term to long term integration of refugees in the Dutch labor Market;
  • Het door het Kansfonds gefinancierde onderzoeksproject Learning crossroads for refugee inclusion, een mapping van maatschappelijke initiatieven van vluchtelingen.

Tijdens zijn jaren in Nederland heeft hij Stichting Yalla opgericht, een initiatief om nieuwkomers en de Nederlandse samenleving te verbinden. Hij is co-auteur van drie publicaties over vluchtelingen en hun integratie in de Nederlandse samenleving. Younes maakt deel uit van de Klankbordgroep Vluchtelingen Gemeente Amsterdam.

Younes heeft een masterdiploma in Business Economics and Management van MAICh Griekenland. In zijn vrije tijd geniet hij van fietsen, sporten en koken.


Timo Korstenbroek werkt als PhD-onderzoeker aan de afdeling sociologie op de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij volgde een master Sociologie aan de VU Amsterdam (cum laude) en een master Media- en Communicatiewetenschappen (Politiek & Communicatie) aan de London School of Economics and Political Science (cum laude). Zijn huidig onderzoek richt zich op het thema polarisatie in het publieke debat omtrent vluchtelingenomvang. Hierbij gaat hij op zoek gaat naar methoden om de maatschappelijk meest ontwrichtende effecten van polarisatie (en daartoe behorende exclusieve discoursen) te verzachten en juist ruimte te maken voor verhalen vanuit een positie van verschil om zo nieuwe punten van herkenning en verbinding te (her)ontdekken. Hij is daarnaast werkzaam als onderzoeker bij het Learning Crossroads-project sinds april 2018, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het verzamelen van data en verhalen door interviews af te nemen met verschillende initiatiefnemers van organisaties die zich op één of andere wijze bezighouden met de inclusie van vluchtelingen in Nederland.


Kay Mars heeft een Master of Science in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (Radboud Universiteit) en een Master of Science in Human Geography (Universiteit van Amsterdam). Met een specialisatie in 'Diversiteit, multicultureel burgerschap en stedelijke geografieën', draaide zijn nieuwste scriptieproject om het in kaart brengen van stedelijke queer seksualiteiten in Porto Alegre (RS), Brazilië. Kay is van 2017 tot 2019 betrokken geweest bij het Migration and Diversity Centre aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij seminars, fora en academische workshops coördineerde over kwesties met betrekking tot migratie en diversiteit. Momenteel is Kay onder meer betrokken als projectcoördinator voor het onderzoeksproject Engaged Scholarship and Narratives of Change en als junior onderzoeker bij de onderzoeksprojecten Learning crossroads for refugee inclusion en Naar een inclusieve werkomgeving! Met (levens)verhalen bias doorbreken.