Het Refugee Project Maastricht (RPM) is een gemeenschappelijk project van studentenpastoraat The InnBetween. Onze missie is om een zorggemeenschap te creëren door bruggen te slaan tussen mensen met verschillende achtergronden, om zo hun in staat te stellen te gedijen in Maastricht en daarbuiten.

We proberen dit te doen door ons te concentreren op 3 gebieden: belangenbehartiging & bewustwording, educatie & training en verbinding & gemeenschap. Er zijn bijna 30 projecten binnen RPM, met meer dan 60 (studenten)vrijwilligers. Bij al onze projecten werken we samen met vluchtelingen, UM, Hogeschool Zuyd, COA/AZC, VluchtelingenWerk en lokale partnerorganisaties. We zorgen ervoor dat alles wat we doen overeenkomt met de behoeften van de vluchtelingengemeenschap. We zoeken actief naar manieren om ‘’het script om te draaien’’ en zo vluchtelingen op te nemen in leidende posities. Vanaf 2021 krijgt RPM een eigen ruimte voor allerlei activiteiten, zoals een naschoolse opvang voor vluchtelingenjongeren en gezinsondersteuning. Ons motto: ‘’Als je snel wilt gaan, ga alleen; als je ver wilt gaan, ga samen.’’

The Refugee Project Maastricht (RPM) is a community service project of student pastorate The InnBetween. Our mission is to create a community of care by building bridges between people of different backgrounds, in order to empower them to thrive in Maastricht & beyond. We try to do this by focussing on 3 areas: advocacy & awareness, education & training, and connect & community. There are close to 30 projects within RPM, with over 60 (student) volunteers. In all our projects, we collaborate with refugees, UM, Hogeschool Zuyd, COA/AZC, Vluchtelingenwerk and local partner organisations. We make sure that whatever we do corresponds to the needs of the refugee community. We actively look for ways to "flip the script" and by doing so, include refugees in positions of leadership. From 2021 onwards, RPM will have its own space for all sorts of activities, like an after school program for refugee youth and family support. Our motto: "If you want to go fast, go alone; if you want to go far; go together."