Startblok Riekerhaven is een woonproject bedoeld voor statushouders en Nederlandse jongeren van 18 t/m 27 jaar. De 565 woonunits bieden ruimte voor 282 jonge statushouders en 283 werkende jongeren, studenten en net afgestudeerden.

Deze verschillende bewoners brengen stuk voor stuk eigen levenservaring en kennis met zich mee. Samen vormen deze jongeren van diverse afkomst een community waarin ieders eigen inbreng voorop staat. De bewoners hebben een actieve rol bij het beheer. Gangmakers zorgen dat het samenleven in een gang goed loopt. Projectmakers houden de overkoepelende zaken op het gebied van hygiëne, veiligheid en leefbaarheid in de gaten. Daarnaast worden de bewoners aangemoedigd om zelf leuke activiteiten voor de community te organiseren, zoals taallessen of een sportdag.