White Horse Investment ondersteunt sinds 2017 nieuwkomers die een eigen bedrijf willen opzetten. Het is het enige investeringsfonds in Nederland dat zich alleen richt op nieuwkomers die van andere voorzieningen (zoals BBZ en bank financiering) geen gebruik kunnen maken. Het fonds is uniek omdat het advies en netwerk combineert met financiering. White Horse doet ongeveer een investering per maand, typisch in de orde van 15-35 kEUR.