OndertussenOnderweg bouwt tussenruimtes voor gevestigde Europeanen en mensen die op de vlucht zijn of ooit gevlucht waarin iedereen het recht heeft te spreken en te handelen.

Het meest intieme mensenrecht, het recht om gezien en gehoord te worden in wie we werkelijk zijn, is tegelijk het recht wat het minst actief vorm krijgt in de dagelijkse werkelijkheid in Europa. Ondertussen bouwt daarom tussenruimtes op die plaatsen waar mensen niet langer een wie zijn, maar een wat zijn geworden. Dat doen we vooral met en door kunst te maken, verhalen te delen en vorm te geven. Maar ook door burgerinitiatieven als AlarmEuropa.

#AlarmEuropa slaat iedere eerste maandag van de maand Alarm om 12.00 als de sirenes worden getest die ons in tijden van nood moeten beschermen. Die tijden zijn nu. Nu Europa steeds meer haar grenzen en ogen sluit voor mensen op de vlucht en de menselijke ellende die dat veroorzaakt.

We moeten en kunnen dit vooral ook anders doen. Het ‘ja-maar-migratie-is-ook-een-probleem’ standaard antwoord is domweg niet waar. AlarmEuropa werkt dan ook aan een ‘wir schaffen das’ vluchtsteden doorbraak. Gemeenten, bedrijven, universiteiten, die samen optrekken en een duurzame toekomst inrichten voor mensen op de vlucht en de omgeving. Van iets wat voor sommigen nu iets is dat nu eenmaal moet, voor anderen urgent en humaan; richting een opvang van mensen op de vlucht die tegelijk een kans voor iedereen is. En ja dat kan. Dat gaan we doen.

 

OndertussenOnderweg

Website: www.ondertussenonderweg.nl

Facebook: OndertussenOnderweg

 

#AlarmEuropa 

Website: www.alarmeuropa.nl 

Facebook: AlarmEuropa

Instagram: #AlarmEuropa