Krachtbedrijf staat voor de overtuiging dat ondernemerschap mensen in beweging zet en dat het de energie genereert om de regie op je leven te nemen en te houden, zowel economisch, maatschappelijk als persoonlijk. Door professionele ondernemerschapstraining en -coaching worden overlevers van geweld die zich moeilijk bewegen naar financiële onafhankelijkheid, getransformeerd naar energieke en productieve deelnemers aan de maatschappij.

Stichting Krachtbedrijf werkt in groepen en individueel via een blended programma, dus een combinatie van online en offline leren. Voor startups is een online platform gebouwd met veel informatie maar ook de mogelijkheid om kennis met andere deelnemers te delen en te e-coachen. Deze vorm van interactie en leren wordt ondersteund met groepsbijeenkomsten, workshops, bedrijfsbezoeken en individuele begeleiding en coaching.

Visie

Een wereld met de mogelijkheid tot duurzaam ondernemerschap voor iedere overlever van geweld, dat is onze droom. Door verbinding en samenwerking wordt wereldwijd aan overlevers van geweld de kans geboden om een nieuw begin te maken in hun leven middels ondernemerschap en zich aan te sluiten bij een netwerk voor het delen van kennis, ervaringen en producten. 

Website: www.krachtbedrijf.nl

Gevestigd in Den Haag, maar werkzaam door heel Nederland.