Welkom in Utrecht (WiU) is een breed gedragen platform waarin betrokken burgers en vluchtelingen contact leggen met elkaar leggen ten behoeve van de integratie van vluchtelingen en een bredere acceptatie van vluchtelingen in de samenleving. Dit kan door het initiëren en uitvoeren van activiteiten en door aan activiteiten deel te nemen.

WiU begon in 2015, in een periode dat veel grote groepen vluchtelingen naar Europa en Nederland kwamen en veel mensen de urgentie voelden iets voor ze te doen. Doel was ideeën en initiatieven van betrokken burgers en organisaties een podium te geven, initiatiefnemers elkaar te laten vinden, en op die manier vluchtelingen zo goed mogelijk een warm welkom te heten en in contact te laten komen met Utrechters.

WiU is inmiddels gewend te opereren in een veranderend werkveld. Opvangcentra komen en gaan, de omvang en samenstelling van de groep nieuwkomers varieert, net als het activiteitenaanbod van betrokken Utrechters en organisaties vanuit de stad.
 
Overkoepelende doelen van de werkzaamheden en activiteiten van Welkom in Utrecht zijn:

  • het tot stand brengen van (informele) contacten en vriendschappen tussen vluchtelingen en inwoners van (regio) Utrecht;
  • omstandigheden creëren waarin vluchtelingen de Nederlandse samenleving leren kennen en zich er thuis voelen;
  • het bevorderen van het welzijn van vluchtelingen;
  • het vergroten van de capaciteiten en competenties van vluchtelingen.

WiU biedt activiteiten aan op het gebied van sport, koken en eten, kinderspelletjes, tuinieren et cetera. Ook heeft WiU buddyprojecten zoals get buddygezinnenproject Welkom Thuis.

Zie ook: www.welkominutrecht.nu 
Facebook Welkom in Utrecht: https://www.facebook.com/welkominutrecht
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/welkom-in-utrecht
Instagram: #WelkominUtrecht

Welkom in Utrecht is partner binnen het samenwerkingsverband Plan Einstein Haydn: www.plan-einstein.nl