DMIT heeft met steun van provincie Overijssel, gemeenten en samen met de Arabische & Eritrese/Ethiopische Experts cultuur sensitief werken onderzocht en de DMIT Methodiek ontwikkelt die beschikbaar is. We ontwikkelen nu verder naar een integrale aanpak/werkwijze cultuursensitief integreren in de Nederlandse samenleving. Een combinatie van inburgeren én praktijkgericht werken naar een baan, zo duurzaam mogelijk. Een traject van 1-3 jaar.

Het aanbod: betrokkenheid bij de bredere intake/PIP en onderzoek (preventie) | training en advies voor professionals en voor statushouders (waar mogelijk op afstand) | maatschappelijke (& laagdrempelige GGZ) ondersteuning |een aanbod op maat.

Het burger initiatief is ontstaan vanuit de gedachte gelijkwaardigheid, het benutten/verbinden van Nederlandse kennisinstituten bij integratie/inburgering en samenwerking. De provinciale overheid (Overijssel), KNHM & Overijsselse gemeenten en organisaties steunde/steunt het project ‘cultuursensitief werken met/voor statushouders’. Andere kennis organisaties voegden hun kennis aan het project toe, waardoor er een meerjarenprogramma ontstond en van 2018 t/m voorjaar 2020 werd uitgevoerd. Met een positief resultaat.

In 2020 tonen ook fondsen belangstelling voor nieuwe projecten uitgevoerd door DMIT.

https://www.dmit.nl/