Thuis in Haarlem zoekt Haarlem-maatjes en koppelt ze aan statushouders. Een Haarlem-maatje is een vrijwilliger die een vluchteling, die pas in Haarlem woont, helpt zijn/haar weg te vinden in de stad en in de Nederlandse samenleving. Maatjes krijgen ondersteuning van Thuis in Haarlem en kunnen bij de coördinator terecht met vragen.

Thuis in Haarlem is in september 2016 ontstaan toen het AZC in Haarlem ging sluiten en de statushouders, die in Haarlem kwamen wonen, aangaven dat zij veel behoefte hadden aan contact met andere Haarlemmers.

Het doel van Thuis in Haarlem is om op een laagdrempelige manier mensen met elkaar in contact te brengen. Door dit contact hopen we dat mensen behalve de stad en haar voorzieningen, ook elkaars cultuur leren kennen. Zo draagt Thuis in Haarlem bij aan het creëren van een gelijkwaardige(re) samenleving.

Nederlands spreken
De nieuwe Haarlemmers – ‘statushouders’, oftewel vluchtelingen met een verblijfsvergunning – snakken naar contact met Nederlanders. Ze willen graag in hun nieuwe stad een sociaal netwerk opbouwen. Taal is daarbij heel belangrijk. Alle vluchtelingen volgen een taalcursus. Velen willen het geleerde ook graag oefenen, bijvoorbeeld met een maatje. Taal leer je immers niet alleen uit een boekje.

Wegwijs maken
Het is fijn als een statushouder snel kennismaakt met Nederlandse gewoontes en gebruiken. Een maatje maakt bijvoorbeeld samen met een statushouder een ‘tochtje met uitleg’ naar de glas-, papier- en plasticbak. Of een maatje gaat samen op zoek naar vrijwilligerswerk of een sportclub en vertelt wat zoal gebruikelijk is in Nederland.

Alledaagse activiteiten delen
Een maatje vindt het leuk om samen met een statushouder ontspannende, alledaagse activiteiten te ondernemen, zoals wandelen of fietsen en de omgeving van Haarlem verkennen. Het is belangrijk dat beiden plezier beleven aan het contact. Samen boodschappen doen en koken kan ook. Ieder duo vult het samenzijn naar wens en mogelijkheden anders in.

Ook Haarlem-maatje worden?
Een maatje maakt 1 à 2 uur per week tijd vrij (mag ook in het weekend) om met een statushouder af te spreken. Samen wordt bekeken waaraan behoefte is of waarbij een steuntje in de rug nodig is. Doordat het maatje en de statushouder wekelijks afspreken, wordt er een band opgebouwd.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier.