Iedereen heeft het recht om zich waar ook ter wereld, naar eigen keuze en in veiligheid, te vestigen. Vanuit dit motto werkt de Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden dan ook, zonder geldig verblijfsdocument in Nederland wonen.

Sinds de jaren negentig zijn de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland in een rap tempo afgenomen. Vrouwen treft dit op veel specifieke terreinen, met name op het gebied van gezondheid, zwangerschap, de zorg voor kinderen, (seksueel) geweld, arbeid en juridische positie. De Steungroep wil deze misstanden aan de kaak stellen en tegelijkertijd vrouwen bijstaan om hun mogelijkheden te vergroten.


Onze activiteiten

  • Spreekuur: wekelijks spreekuur waar vrouwen zonder verblijfsvergunning naar toe kunnen komen en waar we advies geven over en doorverwijzen naar medische ondersteuning, juridische ondersteuning, financiële ondersteuning en huisvesting. We adviseren over de rechten van de dames, helpen met kleine financiële hulp en bieden een luisterend oor.
  • Efiehuis: opvang voor zwangere vrouwen of net bevallen vrouwen. De vrouw krijgt een kamer zodat zij even niet dagelijks hoeft te zoeken naar huisvestiging, tot rust kan komen en zich kan focussen op haar kleintje.
  • Activiteiten: één keer per maand een activiteit, waarbij de vrouwen even hun zorgen kunnen vergeten, kunnen netwerken met elkaar en tips kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld een bezoek aan een museum, gezamenlijk eten, bowlen, film kijken, les zelfverdediging of pizza eten op zoom in Corona-tijd.
  • Zomeruitje: een uitje in de zomer naar een boerderij in het oosten, of een picknick in het park.
  • Belangenbehartiging en overleg in diverse netwerken en overlegorganen: uitwisseling van ervaringen en verhalen om de positie van onze cliënten te verbeteren.