Wie uit Oost-Afrika voet op Nederlandse bodem zet, moet vaak wennen. Als jonge statushouder opnieuw beginnen in een kansrijk, maar vreemd land kan soms overweldigend zijn. Waar begin je? En hoe werkt het precies? Om een goede start te maken, heb je baat bij iemand die je in je eigen taal op sleeptouw neemt. Met praktische ondersteuning, introductie in een netwerk en een luisterend oor. Daarvoor is Stichting Ykeallo opgericht, letterlijk vertaald uit het Eritrees: alles is mogelijk.

Inmiddels focust de stichting zich niet meer alleen op Eritrese statushouders, maar mag iedereen die daar behoefte aan heeft langs komen. Door het motiveren van jongeren om uit hun comfortzone te treden en mee te doen. Door ze te leren niet meteen te veel te willen, maar het stap voor stap te doen. Door ze te begeleiden naar vrijwilligerswerk, om ze kennis te laten maken met de maatschappij en de maatschappij met hen. Door tijdens de spreekuren en activiteiten zo veel mogelijk Nederlands te praten. Zo worden de jongeren aangespoord om zelfstandig stappen vooruit te gaan zetten.

Aanvankelijk begon dit door een balletje te trappen op een Cruyff Court, waar tussendoor werd gevraagd hoe het met iedereen ging en werd geholpen met bijvoorbeeld het vertalen van brieven. Langzamerhand zijn de activiteiten van de stichting uitgebreid en is een samenwerking aangegaan met verschillende huisvestingsprojecten voor jongeren in Amsterdam. Startblok Riekerhaven, en later ook Stek Oost en Spark Village zijn allemaal huisvestingsprojecten waar jongeren en statushouders samenwonen en elkaar helpen. Medewerkers van Stichting Ykeallo zijn op deze locaties twee keer per week een halve dag aanwezig voor begeleiding, helpen met vertalen en tolken, ondersteuning te bieden bij het vinden van een baan of opleiding of om gewoon een luisterend oor te bieden. Daarnaast staan sport- en spelactiviteiten nog altijd centraal. De kern van de stichting is nog steeds om de jongeren op een laagdrempelige manier duurzaam te laten integreren in de Nederlandse samenleving

De afgelopen jaren is er ook een extra focus gekomen op vrouwelijke statushouders, onder andere door het aantrekken van twee vrouwelijke medewerkers. In september 2020 zijn wij gestart met een speciaal vrouwenproject, Habognatat, wat ‘sterke, doorzettende mensen’ betekent in het Tigrinya. Een perfecte naam voor ons empowerment project waar vrouwen samenkomen om zo hun wereld te vergroten, maar ook om aan de wereld te laten zien welke kwaliteiten zij allemaal in huis hebben. Uiteindelijk is het doel van het project om ook de vrouwen een gezicht te geven en een podium te bieden, om zo hun ervaringen en verhalen te kunnen delen met de rest van de wereld.

Meer weten over Stichting Ykeallo? Neem dan eens een kijkje op hun website of sociale media: