Cultuur in Harmonie is een dynamische organisatie die zich bezighoudt met integratievraagstukken in de breedste zin van het woord. Ons streven is om de kloof tussen verschillende culturen te verkleinen en daarmee bij te dragen aan een harmonieuze samenleving. Ons team bestaat uit verschillende specialisten met een migratie-achtergrond, hoofdzakelijk afkomstig uit Eritrea, Ethiopië (Oost-Afrika) en het Midden Oosten.

De initiatiefnemers van Cultuur in Harmonie zijn goed opgeleide specialisten met een ruime ervaring op het gebied van tolken, vertalen, voorlichten, adviseren en bemiddelen. Ons netwerk bestaat uit bevlogen en enthousiaste mensen die zich – vaak vanuit hun eigen migratie-achtergrond – ontwikkeld hebben tot bruggenbouwers. Zij zijn in staat om op een goede manier een brug te slaan tussen twee culturen, met veel gevoel voor beide kanten.

Onze missie:
Cultuur in Harmonie wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. Vanuit de “wij” cultuur willen wij de nieuwkomers helpen om op eigen kracht in de Nederlandse "Ik"  cultuur te laten functioneren. Dit doen wij door met een cultuur sensitieve aanpak een brug te slaan tussen deze twee culturen.