Voor ongedocumenteerde vluchtelingen die niet terug kunnen of durven keren bestaan in Nederland nauwelijks voorzieningen. Daarom werden in 1987 het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) en het Steunpunt Vluchtelingen de Pijp opgericht. In 1997 fuseerden zij tot ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Zo zetten we ons al ruim dertig jaar in voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning. Onze ervaring is dat er – met behulp van zorgvuldige dossieranalyse en contacten met betrokken advocaten – verrassend veel mogelijk is in de zaken van zogenaamde ‘uitgeprocedeerden’. Met onze hulpverlening maken we een eind aan een precair bestaan in de illegaliteit en stellen we mensen in staat te werken aan hun toekomst.

In de afgelopen decennia hebben we vele nieuwe projecten opgezet, zoals de Medische Opvang Ongedocumenteerden (MOO) en Medische Opvang Ongedocumenteerden-Intensief (MOO-I). Daar worden cliënten met ernstige medische en psychische problemen respectievelijk ambulant en intramuraal begeleid.  Het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) bestaat sinds 2016 en verzorgt diverse praktijkleertrajecten en cursussen voor ongedocumenteerde vluchtelingen, die vanwege de Koppelingswet maar moeilijk toegang krijgen tot regulier onderwijs en dagbesteding. De trajecten van PAO zorgen ervoor dat deze doelgroep weer grip op hun leven krijgen.

Naast hulpverlening werkt het ASKV aan een structurele verbetering van de positie van ongedocumenteerden door campagnes, onderzoek, lobby en acties. Wij willen een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken.

Meer weten over het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen? Kijk dan hieronder!

Website: https://www.askv.nl/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ASKV.Steunpunt.Vluchtelingen/ 

Instagram: https://www.instagram.com/askv_steunpuntvluchtelingen/