Huize Agnes (Stichting Agnes van Leeuwenberch) vangt ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen op, die in bijzondere en schrijnende omstandigheden verkeren. Het gaat om vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, vrouwenhandel of die kampen met ernstige psychische problemen. Bij Huize Agnes krijgen zij naast ‘bed, bad en brood’ ook (opvoedings-)ondersteuning en sociale en juridische begeleiding bij hun zoektocht naar een nieuw toekomstperspectief, in Nederland of daarbuiten.

Veiligheid en zelfstandigheid

Huize Agnes is een veilige plek waar vrouwen tot rust kunnen komen en zich geen zorgen hoeven maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de nacht. De situatie van de bewoonsters van Huize Agnes is complex. Hun kennis van het Nederlands en Nederland is gering. Ze kampen veelal met trauma's en ervaren veel stress door hun onzekere situatie. De begeleiding van Huize Agnes is erop gericht dat de vrouwen weer de regie over hun leven terugvinden en van daaruit werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Vrijwilligers

Huize Agnes werkt met een klein team van beroepskrachten en een grote groep betrokken vrijwilligers. Zo zijn er 'maatjes' die de vrouwen helpen om de Nederlandse taal en samenleving beter te leren kennen en hier een netwerk op te bouwen. Ook zijn er vrijwilligers die de kinderen helpen met hun huiswerk of leuke activiteiten met hen ondernemen, zodat de moeder even de handen vrij hebben om bijvoorbeeld naar Nederlandse les te gaan. Daarnaast hebben we vrijwilligers die helpen met het onderhoud van fietsen, het geven van fietsles, het onderhoud van de huizen, etc.

Samenwerking, fondsen en donaties

Om onze doelstellingen te bereiken werken we nauw samen diverse partnerorganisaties en de Gemeente Utrecht. Huize Agnes neemt actief deel aan overleggen in Utrecht over de opvang van ongedocumenteerden en participeert in het 'Project Aan de Slag' (PAS) en de 'Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening' (LVV).
Huize Agnes ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht voor  de huisvesting en de basiszorg voor de vrouwen en kinderen. Daarnaast zijn we afhankelijk van giften en fondsen voor de begeleiding van de vrouwen en kinderen, medische zorg, zwemles, sportmogelijkheden en andere activiteiten.