Samen|Ontmoeten|Doen|Ontwikkelen

Friend4friend matcht jonge statushouders (16-27) met jonge Nederlanders (16-27). De duo’s (of meertallen) trekken een halfjaar lang, gemiddeld 4 uur per week, intensief met elkaar op. Gedurende deze periode hebben de duo’s wekelijks onderling contact. Ze doen samen leuke activiteiten, taaloefeningen, helpen elkaar bij het maken van een cv en verdiepen zich in elkaars leefwereld. Daarnaast doen ze samen vrijwilligerswerk of werken ze aan een eigen idee. Het geeft aan alle jongeren de kans hun netwerk te vergroten met personen buiten hun eigen netwerk, iets te doen voor een ander of de samenleving, hun talenten te ontdekken en keuzes te maken voor de toekomst.

Stichting New Dutch Connections (NDC) is een culturele en maatschappelijke organisatie die vluchtelingen inspireert en motiveert om opnieuw in zichzelf te geloven. NDC ondersteunt vluchtelingen bij hun integratie en inspireert hen om weer in zichzelf te geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun dromen. Samen met betrokken burgers, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties organiseert NDC trainingen en events. Dit doet zij onder andere middels de ToekomstAcademies door het hele land en theaterproducties. NDC is opgericht in 2004.

Nieuwkomers en Zaankanters ontmoeten elkaar in Taalcafé De Sluis.

Wat doen we in de Sluis?
De Sluis brengt taal- en kletsmaatjes en nieuwkomers samen, zodat men echt kan integreren! Voorop staat de taalontmoeting met Zaankanters. Daarnaast organiseren we ook nuttige EHBO-workshops, hilarische bingo’s, kennismaking met het zwembad, sollicitatietraining en cv schrijven. We oefenen niet alleen met Nederlands, maar we helpen mensen ook de weg te vinden: de weg in Zaanstad, de weg naar opleiding of werk of de weg naar andere instanties. We werken actief samen met gemeente, sociale wijkteams, New Bees, Welcome en soortgelijke initiatieven.

Stichting KEIHAN is een Nederlands-Afghaanse instelling, opgericht in 2005 door een groep Afghaanse studenten. Zij wilden op een georganiseerde wijze van betekenis zijn voor de Afghaanse gemeenschap in Nederland en een brug slaan tussen Nederland en Afghanistan.

Oostwest Cultuurcafé is een duurzaam koffiecafé in Tilburg waar culturen versmelten en waar werk geboden wordt aan vluchtelingen. Zij kunnen zo werkervaring opdoen en meer kansen creëren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

About a Jacket, hét borduuratelier voor vluchtelingenvrouwen, is samen met WerksaamWF opgericht in oktober 2016. Aanvankelijk met een commercieel doel en de belofte van een baan voor de deelnemers. Maar al snel bleek dit niet haalbaar vanwege de taalachterstand en cultuurkloof.

Onze missie 
Ieder mens verdient een veilig en waardig bestaan met toekomstperspectief. De vrouwen en kinderen aan wie wij opvang bieden, zijn gevlucht voor oorlog, bedreigingen en/of conflicten. In het Harriet Tubman Huis willen we hen de nodige rust, regelmaat en ruimte geven om op adem te komen. Vanuit een meer stabiele basis kunnen ze hun leven weer op orde krijgen en werken aan perspectief. Het Harriet Tubman Huis wil een veilige vluchtheuvel zijn en is geen eindbestemming, maar het begin van een volgende stap.

Incluusion (Universiteit Utrecht, UU) is opgericht in 2016 en heeft sindsdien meer dan 400 vluchtelingstudenten uit meer dan 40 landen verwelkomt. Incluusion is ontstaan als vrijwilligersinitiatief vanuit de universiteit, maar is ondertussen ingebed binnen de UU.

Wij zijn Samen Hier
Samen Hier is een initiatief van de Haagse mensenrechtenorganisatie Justice & Peace. Samen Hier is de opvolger van de initiatieven Welkom Hier en Haagse Huiskamer, waarmee de organisatie in de periode 2016 – 2019 de wijdverbreide lokale solidariteit met vluchtelingen onder de inwoners van Nederland stimuleerde en zichtbaar maakte door middel van lokale festivals en netwerkbijeenkomsten.

Humanity Cab is een bedrijf dat via de fietstaxi (Eritrese) statushouders een plek midden in de samenleving geeft.

She Matters is a social enterprise recruitment agency with a mission to empower companies with diverse talent and female newcomers with employment. It was founded by Christina Moreno, an international lawyer who overcame poverty as a teenage mother in the United States. Christina’s decision to create She Matters was triggered by her Hague Talks speech ‘Equality Before the Law is a Basic Right’.

Wie uit Oost-Afrika voet op Nederlandse bodem zet, moet vaak wennen. Als jonge statushouder opnieuw beginnen in een kansrijk, maar vreemd land kan soms overweldigend zijn. Waar begin je? En hoe werkt het precies? Om een goede start te maken, heb je baat bij iemand die je in je eigen taal op sleeptouw neemt. Met praktische ondersteuning, introductie in een netwerk en een luisterend oor. Daarvoor is Stichting Ykeallo opgericht, letterlijk vertaald uit het Eritrees: alles is mogelijk.