Buddy Film Foundation (BFF) is een startloket, platform en netwerkorganisatie voor gevluchte, professionele film-, theater- en televisiemakers. BFF streeft ernaar om statushouders die in het land van herkomst werkzaam zijn geweest in de audiovisuele sector (zowel crew als cast) een netwerk te laten opbouwen in de Nederlandse film-, theater- en televisiesector, met als uiteindelijk doel dat ze binnen hun vakgebied aan de slag kunnen.

Duizend1 is in 2017 gestart met het aan het werk helpen van nieuwe Nederlanders in de gemeente Haarlem en omgeving. Mensen die nieuw zijn in Nederland willen graag hun leven weer opbouwen door te werken. Wij begeleiden onze kandidaten persoonlijk en helpen met het overbruggen van taal- en cultuurverschillen. Duizend1 opent deuren bij bedrijven voor deze groep en zorgt dat de verbinding een succes wordt.

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen gevluchte studenten en professionals financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan. Wij informeren, motiveren en verbinden de student of professional en iedereen die bij zijn of haar loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. Door slim samen te werken boeken we het snelst resultaat.

Sinds 2015 richten wij ons op het verbeteren van de professionele positie van vrouwen. Met de NetwerkProof aanpak activeren wij werkzoekende vrouwen en verbinden wij hen aan kansen op de lokale arbeidsmarkt. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk is hierbij een onmisbaar onderdeel.

Verbinding met mensen uit een vluchtsituatie 

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) is een burgerinitiatief dat is ontstaan toen er in oktober 2015 in Ede een noodopvang kwam. Ook na het sluiten van de noodopvang zijn we ons in blijven zetten voor een samenleving waarin Edenaren en mensen vanuit een vluchtsituatie samen optrekken en onderdeel zijn van elkaars leven. Samen met inwoners en organisaties wordt de integratie van nieuwe statushouders bevordert. Dit doen we door het organiseren van activiteiten, het koppelen van vraag en aanbod bij hulpvragen én door het aanbieden van maatjestrajecten. Want CVVE gelooft in de kracht van relatie. We zetten ons in voor een samenleving waarin Edenaren en nieuwkomers onderdeel zijn van elkaars leven.

In 2016 opende De Voorkamer haar deuren in Utrecht. Een culturele ontmoetingsruimte werd gecreëerd om inclusie en integratie te bevorderen door middel van het stimuleren en faciliteren van de talenten van onze diverse gemeenschap. Vanaf de eerste dag hebben we ernaar gestreefd ervoor te zorgen dat dit initiatief niet alleen voor onze gemeenschap is, maar ook door haar wordt vormgegeven en ontwikkeld.

In 2017 fashion designer Karim Adduchi decided to make his new collection, She Has 99 Names, together with refugees & migrants, people whose art doesn’t often find its way to the catwalk. He met Ann Cassano and Atusa Lalizadeh, both experienced in supporting status holders in the Netherlands. They worked together and involved Syrian, Russian and Eritrean artisans with knowledge of tailoring and embroidery. Moroccan migrant women, whose embroidery work is often confined to the home, embroidered a dress for the show.

Implacement Projecten is vanuit een ervaren Amsterdams re-integratiebedrijf uitgegroeid tot een volwaardige trainings- en opleidingsorganisatie. Inmiddels werken wij voor meerdere gemeenten, het UWV en private organisaties. Onze eerste samenwerking met de gemeente Amsterdam was in 2002, waarin we met succes hebben gewerkt aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Eén van de lopende samenwerkingen is het TOV-project (Taal -en Oriëntatieprogramma Vluchtelingen), door ons ontwikkeld en tevens uitgevoerd.

Sehaq Queer Refugees Group is a refugee-led collective that raises awareness, hosts community events, and creates safer spaces for lesbian, gay, bisexual, trans* and queer (LGBTQ) asylum seekers, refugees and undocumented people in the Netherlands, and which centres the experiences of refugees from the MENA regions.

Startblok Riekerhaven is een woonproject bedoeld voor statushouders en Nederlandse jongeren van 18 t/m 27 jaar. De 565 woonunits bieden ruimte voor 282 jonge statushouders en 283 werkende jongeren, studenten en net afgestudeerden.

Het Refugee Project Maastricht (RPM) is een gemeenschappelijk project van studentenpastoraat The InnBetween. Onze missie is om een zorggemeenschap te creëren door bruggen te slaan tussen mensen met verschillende achtergronden, om zo hun in staat te stellen te gedijen in Maastricht en daarbuiten.

Newest Art Organization (NAO) werkt sinds eind 2015 samen met gevluchte kunstenaars en ambachtslieden. Ons initiatief startte in noodopvang-locaties in Amsterdam. We organiseerden de eerste grote expo van werk -van toen nog asielzoekers - in het Centrum Beeldende Kunst Amsterdam, in het voorjaar van 2016.