Buddy Film Foundation (BFF) is een startloket, platform en netwerkorganisatie voor gevluchte, professionele film-, theater- en televisiemakers. BFF streeft ernaar om statushouders die in het land van herkomst werkzaam zijn geweest in de audiovisuele sector (zowel crew als cast) een netwerk te laten opbouwen in de Nederlandse film-, theater- en televisiesector, met als uiteindelijk doel dat ze binnen hun vakgebied aan de slag kunnen.

De beste manier om te integreren en een nieuw leven op te bouwen, is volgens ons door aan het werk te gaan. Werk biedt iemand stabiliteit, inkomen, sociale contacten, ontplooiing en een bepaalde sociale status. Integreren met behoud van eigen professionele identiteit staat hierbij voorop.

BFF streeft ernaar om statushouders uit hun isolement en uitkeringssituatie te halen en draagt hierdoor bij aan een volwaardige en duurzame integratie en participatie van statushouders binnen onze samenleving én aan het vergroten van de diversiteit binnen de Nederlandse film-, theater- en televisiesector.

Bijkomende doelen van de organisatie zijn:

  • Het vergroten van de diversiteit in de film-, theater- en televisiesector.
  • Het vergroten van de bereidheid in de film-, theater- en televisiesector om met statushouders te werken.

We zijn officieel in 2017 gestart.