In 2016 opende De Voorkamer haar deuren in Utrecht. Een culturele ontmoetingsruimte werd gecreëerd om inclusie en integratie te bevorderen door middel van het stimuleren en faciliteren van de talenten van onze diverse gemeenschap. Vanaf de eerste dag hebben we ernaar gestreefd ervoor te zorgen dat dit initiatief niet alleen voor onze gemeenschap is, maar ook door haar wordt vormgegeven en ontwikkeld.

Dit bereiken we door in kleine groepen te werken aan het creëren van creatieve en waardevolle verbindingen, waarmee inspiratie en talenten gedeeld en uitgewisseld kunnen worden. In samenwerking met lokale professionals ontwerpen we bijeenkomsten en projecten die onze ruimte tot leven brengen en creëren we evenementen en objecten die onze activiteiten mogelijk maken. We hebben veel projecten gerealiseerd die zijn voortgekomen uit de fascinaties en interesses van mensen uit onze  gemeenschap, waaronder: onze wekelijkse taalcafés en spelletjesavonden, storytellingavonden, fotografie-, beeldende kunst- en designprojecten, muziekevenementen en nog veel meer.

De Voorkamer is gebaseerd op gelijkheid en individualiteit. Deze waarden creëren een kader voor deelnemers om te werken aan een opdracht die bij hen past, die zinvol voor hen is en die hun onafhankelijkheid en persoonlijke integratie stimuleert. Ons belangrijkste doel is het creëren van een veilige plek waar mensen hun gedachten en gevoelens kunnen uiten. In De Voorkamer kunnen ze ervaringen en kennis uitwisselen om nieuwe verbindingen te maken en een netwerk te vormen. Wij geloven dat integratie niet kan worden bereikt door mensen slechts onpersoonlijke procedures en voorschriften te laten volgen; integratie ontstaat veeleer als een individu ervaart dat hij of zij erbij hoort. 

In De Voorkamer gebruiken we designprocessen en cultuur als middel om een inclusieve plek te creëren. Het doel van deze plek is het overbruggen van ruimte tussen verschillende groepen in de maatschappij. Design en cultuur hebben in De Voorkamer als functie participatie en inclusie – allebei cruciale ingrediënten voor integratie en sociale cohesie – aan te moedigen en te stimuleren. Deze middelen zijn onze manier om mensen met elkaar in contact te brengen en de ‘ander’ dichterbij te brengen. 


De Voorkamer is een initiatief ontwikkeld door social designers en onderzoekers Pim van der Mijl en Shay Raviv, en gerealiseerd door Stichting Collective Nouns.