In december 2015 werd in Geldermalsen door politici het plan geopperd om een asielzoekerscentrum te openen voor 1500 mensen. Toen dat bekend werd, ontstond er een enorme tegenstelling in het dorp: je was voor of tegen. Er braken heftige rellen los om dit plan tegen te gaan. Tegelijkertijd stond er een groep mensen op om te zoeken naar verbinding, om de rust terug te brengen.

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Ze moeten hun leven in Nederland opnieuw beginnen. Dat betekent dat jaren van genoten onderwijs soms verloren kan gaan.

Wij zijn zelf voormalige vluchtelingen, die weten hoe het is om opnieuw te moeten beginnen. De meesten van ons studeren of zijn inmiddels al afgestudeerd. Van geneeskunde tot aan bestuurskunde. Onze verhalen bewijzen dat jonge nieuwkomers de wilskracht en het doorzettingsvermogen hebben om hier hun leven op te bouwen.

MAKERS UNITE IS EEN CREATIEF PLATFORM VOOR SOCIALE INCLUSIE.

In onze studio in Amsterdam ontwerpen en produceren we duurzame producten met een verhaal. Wat begon als een door nieuwkomers geleide co-creatie om afval te up-cyclen tot bewuste producten, is uitgegroeid tot een enorme talentenpool van nieuwkomers en lokale bewoners in heel Nederland.

Met PitZtop ondersteunen we nieuwkomers bij het vinden van hun plek in Nederland. Dit doen we door statushouders aan nieuwe sociale en professionele netwerken in de buurt te koppelen. Ons hospitalityconcept biedt nieuwe én oude Nederlanders een veilige en gastvrije plek, waar het draait om vertrouwen, ontmoeten en netwerken. Met als doel: het vinden van passend werk of een stageplek. Hierbij gaan we altijd uit van ieders eigen kracht en talenten en versterken die waar we kunnen.

Mixblik is een jonge, optimistische en eigenwijze sociale onderneming die met hartstocht werkt aan duurzame producten met een maatschappelijke impact. Het resultaat: ingeblikte stoofmaaltijden. Gemaakt door vrouwen met een vluchtelingenachtergrond en bereid met lokaal geproduceerde groenten: Mixblik.

Voor ongedocumenteerde vluchtelingen die niet terug kunnen of durven keren bestaan in Nederland nauwelijks voorzieningen. Daarom werden in 1987 het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) en het Steunpunt Vluchtelingen de Pijp opgericht. In 1997 fuseerden zij tot ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Zo zetten we ons al ruim dertig jaar in voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Stichting Krimpenerwaard Intercultureel bestaat sinds 2015. Wij ontdekten dat er weinig aandacht is voor de sociale integratie van (ex) statushouders. Er gaat veel aandacht uit naar onderwijs en huisvesting, maar minder naar sociaal contact. Juist het sociaal contact onderling, maar ook met Nederlanders is naar onze mening cruciaal voor de integratie.

De Huiskamer voor Vluchtelingen: een unieke, veilige plek in Eindhoven. Als je vluchteling bent en (nog) geen recht hebt op een verblijfsvergunning, leef je in een isolement. Je mag niet naar school en je mag niet werken. Je bent verstoken van allerlei maatschappelijke voorzieningen. Je bent veroordeeld tot niets doen. Je leven staat stil.

De Stadscoalitie methodiek ontsluit talenten, netwerken en bouwt coalities zodat burgers zich welbevinden, de leefbaarheid in wijken en steden groeit, culturele en economische duurzaamheid bloeit. Stichting De Stadscoalitie ontwikkelt vanuit dienend leiderschap innovatieve methodieken waardoor burgers die om welke reden dan ook niet volledig deelnemen aan het economisch maatschappelijke leven zich gezien voelen en ruimte vinden mee te doen en zich te ontwikkelen.

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een gastgezin logeren. Takecarebnb is opgericht in 2015. De onafhankelijke not-for-profitstichting werkt met een klein bureau, een groep betrokken en deskundige vrijwilligers en zo’n 200 gastgezinnen, verdeeld over heel Nederland.

DelftseBuur is een initiatief van Delftenaren voor Delftenaren. Inburgeren doen we samen door elkaar beter te leren kennen. We zijn samen mens. Gelijkwaardiger kan het niet. Vrijwilligers van DelftseBuur zetten zich allemaal belangeloos in, zonder uitzondering.

Refugee Team ondersteunt vluchtelingen bij hun integratie en zorgt ervoor dat zij zélf de regie kunnen nemen in het opbouwen van een toekomst in Nederland. Van een vliegende start van hun inburgeringstraject tot aan een goede passende baan.