BOOST is een stedelijke ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samen werken aan integratie. We hebben 5 dagen per week een uitgebreid programma gericht op ontmoeting, taal en ontwikkeling. Van Nederlandse les, koken en naaicursus tot sport en muziekles.

Gezinnen die net in Nederland wonen hebben al veel stress mee gemaakt en komen nog steeds wekelijks in aanraking met nieuwe stressfactoren. Er zijn Nederlandse systemen en opdrachten die vaak ver afstaan van wat zij gewend zijn van huis uit. Denk aan: inburgeren, kinderen op een nieuw schoolsysteem, lastige brieven, papieren en instanties. Vluchtelingenwerk helpt hen voor een groot deel. Maar na enkele maanden lukt het de gezinnen en jongeren nog niet allemaal. Dat geeft veel stress. Regelmatig wordt dan professionele hulpverlening ingezet. Terwijl hun behoefte meer ligt in vriendschappelijke contacten die hen helpen aan oplossingen te werken.

Stichting Refugee Company is in 2015 opgericht met als missie de kloof op de arbeidsmarkt voor mensen met een vluchtelingenachtergrond te verkleinen en de samenleving inclusiever te maken. We strepen het woord vluchteling door om te benadrukken dat wie naar Nederland vlucht bovenal méns is, en ieder mens heeft recht op een veilig bestaan en geluk.

Stichting EnterStart stelt zich ten doel ondernemende nieuwkomers en migranten te stimuleren actief deel te nemen in de Nederlandse samenleving door als zelfstandige ondernemer of onderneemster aan de slag te gaan. Nieuwkomers en migranten hebben talenten, ervaring en vaardigheden, die we in Nederland goed kunnen gebruiken. Ondernemers zijn toekomstige werkgevers en helpen de samenleving draaiende te houden.

In juni 2016 is door Karin Rienstra een bijeenkomst ‘In gesprek met elkaar’ georganiseerd om Nederlanders en nieuwkomers met elkaar in contact te brengen. Eenvoudig concept: een kop koffie samen drinken en kennis maken. De eenvoud bleek ook een kracht. Drie andere vrouwen sloten zich aan bij de organisatie van volgende activiteiten. Meerdere bijeenkomsten ‘In gesprek met elkaar’, een picknick in het Stadspark, wandelingen en Vrouwencafés. Jude foundation was geboren.

De Refugee Start Force Community is opgericht in 2015 met het doel om nieuwkomers te voorzien van de informatie, kennis, contacten en netwerken die zij nodig hebben om succesvol te integreren in de Nederlandse maatschappij en Arbeidsmarkt.

Forward Incubator (FI) ondersteunt ondernemers met een vluchtelingenachtergrond richting economische en zelfredzaamheid en integratie in de Nederlandse gemeenschap door middel van trainingsprogramma’s en intensieve begeleiding van coaches, studenten consultants en expert trainers.

Krachtbedrijf staat voor de overtuiging dat ondernemerschap mensen in beweging zet en dat het de energie genereert om de regie op je leven te nemen en te houden, zowel economisch, maatschappelijk als persoonlijk. Door professionele ondernemerschapstraining en -coaching worden overlevers van geweld die zich moeilijk bewegen naar financiële onafhankelijkheid, getransformeerd naar energieke en productieve deelnemers aan de maatschappij.

Toegang tot de politiek is te vaak alleen voorbehouden aan gevestigde belangen en een gevulde portemonnee. Kompass wijst (kleine) maatschappelijke groeperingen (gratis) de weg in het politieke doolhof. Wij geven een stem aan diegenen die niet gehoord worden. Vele public affairs professionals werken hier al belangeloos aan mee.

OndertussenOnderweg bouwt tussenruimtes voor gevestigde Europeanen en mensen die op de vlucht zijn of ooit gevlucht waarin iedereen het recht heeft te spreken en te handelen.

Het meest intieme mensenrecht, het recht om gezien en gehoord te worden in wie we werkelijk zijn, is tegelijk het recht wat het minst actief vorm krijgt in de dagelijkse werkelijkheid in Europa. Ondertussen bouwt daarom tussenruimtes op die plaatsen waar mensen niet langer een wie zijn, maar een wat zijn geworden. Dat doen we vooral met en door kunst te maken, verhalen te delen en vorm te geven. Maar ook door burgerinitiatieven als AlarmEuropa.

Stichting Dreamcatchers vindt het belangrijk dat vrouwen met een vluchtelingenachtergrond in Nederland zich hier thuisvoelen en een warm, duurzaam netwerk opbouwen. Daarom organiseren we samen met een netwerk van vrijwilligers ‘droomdagen’ voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. De hoofdactiviteit van deze dag speelt in op een persoonlijke wens van de ‘droomvrouw’. Dit kan een leuk dagje uit zijn, of juist gericht op praktische vaardigheden of de toekomst.

White Horse Investment ondersteunt sinds 2017 nieuwkomers die een eigen bedrijf willen opzetten. Het is het enige investeringsfonds in Nederland dat zich alleen richt op nieuwkomers die van andere voorzieningen (zoals BBZ en bank financiering) geen gebruik kunnen maken. Het fonds is uniek omdat het advies en netwerk combineert met financiering. White Horse doet ongeveer een investering per maand, typisch in de orde van 15-35 kEUR.