Stichting EnterStart stelt zich ten doel ondernemende nieuwkomers en migranten te stimuleren actief deel te nemen in de Nederlandse samenleving door als zelfstandige ondernemer of onderneemster aan de slag te gaan. Nieuwkomers en migranten hebben talenten, ervaring en vaardigheden, die we in Nederland goed kunnen gebruiken. Ondernemers zijn toekomstige werkgevers en helpen de samenleving draaiende te houden.

EnterStart is in 2017 opgezet om in eerste instantie ondernemerschap te stimuleren onder ondernemende nieuwkomers in regio Haaglanden. Sinds 2019 worden ook personen met een migranten achtergrond ondersteund. Daarnaast is het werkgebied uitgebreid naar heel Nederland. EnterStart gelooft erin dat iedereen die wil ondernemen en hulp daarbij nodig heeft, de kans verdient dit te realiseren, rekening houdend met het feit dat niet iedereen kan of wil ondernemen.

Na een grondig interview en selectiegesprek en afhankelijk van de ervaring, kennis, voortgang en behoeften van de aspirant ondernemer wordt een persoonlijk begeleidingstraject aangeboden.

EnterStart biedt een aantal diensten ter ondersteuning van zowel aspirant ondernemers als startups / ondernemers:

  • Trainingen: oriëntatie op het ondernemerschap, ontwikkelen van het business plan en het ontwikkelen van de juiste business mindset voor aspirant ondernemers
  • Begeleiding: peer-to-peer coaching in team verband en individuele coaching door een ervaren business consultant
  • Doorverwijzing naar andere dienstverleners zoals netwerken, instanties, financiële instellingen, specialisten, etc.
  • Coaching na het starten en bij het aanpassen van bedrijfsactiviteiten.