BOOST is een burgerinitiatief van vluchtelingen en buurtbewoners uit heel Amsterdam. Sinds het najaar van 2016 organiseren zij in zelfbeheer een ontmoetingsplek en een divers programma, gericht op verbinding en perspectief van vluchtelingen.

Jaarlijks doen er bij BOOST ruim 350 unieke vluchtelingen mee. Structureel werken meer dan 100 mensen aan de projecten en activiteiten, vanuit persoonlijke betrokkenheid en op vrijwillige basis. Allemaal oud en nieuwe Amsterdammers die het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan integratie. Een klein betaald team maakt deze maatschappelijke inzet mogelijk. 

De activiteiten van BOOST zijn georganiseerd aan de hand van drie peilers.

  • Een omvangrijk taalprogramma
  • Een divers programma gericht op ontmoeting en ontwikkeling
  • De organisatie van de ontmoetingsplek in zelfbeheer

Mensen met en zonder vluchtachtergrond organiseren ontmoetingen om elkaar te leren kennen en organiseren programma’s die kunnen helpen om mee te doen in de samenleving. Vanuit ontmoeting, taal, ontspanning en samen werken, ontstaan netwerken en kansen om je talenten te ontplooien en je in te zetten. Kortom actief meedoen, betrokken zijn.

 

“Als BOOST er niet was geweest, zou ik me nu niet zo goed voelen." (Oranos, deelnemer van BOOST)

Oranos vertelt dat BOOST haar veel heeft gebracht. Ze heeft hier niet alleen vriendinnen gevonden, maar ze heeft ook snel de taal kunnen leren door de gratis lessen en de persoonlijke aanpak van BOOST. Ze vertelt dat als er iets niet duidelijk was in de les, ze na afloop van de les of tijdens de individuele huiswerkbegeleiding meteen om verduidelijking kon vragen. Daarnaast heeft ze tijdens de taalcafés veel kunnen oefenen.

 

“Je kunt bij BOOST veel geven aan nieuwkomers, maar je krijgt er zelf ook veel voor terug" (Anna, vrijwilliger en taaldocent bij BOOST)

Anna vertelt dat BOOST anders is dan andere taalscholen. Het is een veilige plek voor mensen die hier komen en er is in tegenstelling tot veel andere taalscholen veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Ze komt zelf ook erg graag bij BOOST. Ze denkt dat ze de nieuwkomers bij BOOST iets te bieden heeft en dat haar achtergrond haar in staat stelt hen goed te helpen met het leren van de taal. Ze ziet mensen duidelijk groeien bij BOOST. Daarnaast vindt ze het vooral erg leuk om te doen. Het vrijwilligerswerk bij BOOST maakt niet alleen dat ze zichzelf nuttig voelt, het geeft haar leven na haar pensionering ook betekenis. Zo is het met pensioen zijn erg plezierig, aldus Anna.

Sinds de start in 2016 heeft BOOST zich ontwikkeld van een lokaal initiatief tot een dynamische stedelijke voorziening met een innovatieve platte structuur. Dat kon, behalve door de inzet van heel veel mensen, ook dankzij de steun van een aantal goede doelen fondsen en de gemeente Amsterdam. Een uitdaging voor de organisatie is om verder te professionaliseren en tegelijkertijd het informele, laagdrempelige karakter te behouden. Daarin zit immers het succes van BOOST.