IamNL Is een startup voor Statushouders. Onze missie “ik doe mee in Nederland” en we gaan voor het creëren van een ruimte waar mensen zich veilig en gezien voelen, waardoor zij in beweging komen richting inburgering en werk. IamNL is een sociale onderneming. De startup is gefinancierd met behulp van een Social   Impact Bond die tot stand is gebracht door IncluSif bv. Ons eerste project doen we in samenwerking met de Gemeente Veldhoven. Kernteam van IamNL wordt gevormd door Ineke Hurkmans en Suzanne Weterings die vanuit moederorganisatie Jump Movement BV het programma bouwden.

Nederlandse taal als basis

Taal is verreweg de belangrijkste succesfactor om aan de slag te komen. Regina Coeli (de Nonnen van Vught) verzekert ons daarin van de hoogst denkbare kwaliteit. Ze ontwikkelden samen met IamNL een speciaal programma waarin ‘leren door doen’ centraal staat. Statushouders leren dus behalve basis-Nederlands vooral die taal die ze tijdens hun werk nodig hebben.

Een actieve mindset 

Gemotiveerd en actief blijven is voor vrijwel iedereen een uitdaging. IamNL maakt daarom gebruik van de Jump Movement methode. In een eerder project, waarin 7500 vrouwen meededen op weg naar economische zelfstandigheid, werd met deze methode een resultaat van 25% succesvolle uitstroom naar werk of opleiding behaald.

Relevante kennis en kunde

Hoewel statushouders nieuw zijn in Nederland, hebben ze wel degelijk relevante kennis en kunde. We maken die inzichtelijk en tastbaar door middel van stages, werk-ervaringsplekken en toetsen. Waar nodig haken we commerciële trainers en opleiders aan op basis van uw vraag. Maar hoe dan ook staat er een geschikte kandidaat bij u aan de poort.

Resultaten

De doelstelling was om 600 maanden besparing te realiseren in 3 jaar tijd. Bij afronding van het pilot programma in Veldhoven, konden we ruim 900 maanden besparing noteren.Een succesvol resultaat dus. Investeerders zijn terugbetaald inclusief rendement en een grote groep statushouders doet mee in Nederland. IamNL wil graag opschalen in het land en is bezig met gesprekken daarover.