Stichting de Nieuwe Buren voert voor een aantal arbeidsmarktgebieden in Noord Holland leerwerktrajecten uit voor statushouders van 27 jaar en ouder. Omdat deze leeftijdscategorie vanaf hun 30e geen studiefinanciering meer kan krijgen en veelal zelf werk moet zoeken, organiseert Stichting de Nieuwe Buren een praktijkopleiding voor de bouw, infra (glasvezel) en metaal (metaalbewerker/lasser).

Eerst is er een kennismaking met de beroepen in een carrousel, een taalintake, en een assessment waarna de selectie gemaakt wordt voor deelname aan een van de leerwerktrajecten. Tijdens de praktijkopleiding is er les in Nederlands/vaktaal, in gepaste werkhouding en VCA-les voor anderstaligen. Werkgevers bieden 6-12 maanden dienstverband aan na afloop van de praktijkopleiding. Stichting de Nieuwe Buren begeleidt deelnemers tijdens het dienstverband max. 24 maanden tot zij een MBO-2-certificaat hebben behaald. Deelnemers uit vorige groepen zijn o.a. geplaatst bij KBK, HSB en bij woningcorporaties Ymere en Rochdale.

Stichting de Nieuwe Buren start nieuwe leerwerktrajecten voor Groot-Amsterdam. In januari 2022 kunnen nieuwe groepen deelnemers een praktijkopleiding krijgen om tot timmerman, kraanmachinist danwel glasvezelmonteur of metaalbewerker/lasser opgeleid te worden.