Boost Arnhem onderscheidt zich van andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben in de aanpak. Boost Arnhem is een bottom-up integratieproject waar vluchtelingen ontwikkelen, leren en ontmoeten. Vluchtelingen geven zelf vorm aan hun integratie samen met Nederlanders.

Boost verbindt taal, contact/netwerk , betaald of vrijwilligerswerk en problematiek op één plek want deze items zijn niet te scheiden om met de doelgroep een goed resultaat te kunnen bereiken. Boost Arnhem is in begin 2019 begonnen op een vaste locatie en ontwikkelt zich als vrijwilligersorganisatie naar een semi-professionele organisatie die tussen de officiële partijen in werkt. We bekleden zo een onafhankelijke, bemiddelende positie. In Boost voelen de vluchtelingen zich thuis, we zijn laagdrempelig en zo professioneel mogelijk tegelijk. Vanuit de visie werken we in koppels. We koppelen niet zomaar, maar vanuit overeenkomsten. Veel vluchtelingen komen met vragen over werk en wij ondersteunen hen bij het realiseren van betaald werk. Hierin hebben wij tevens een bemiddelende/begeleidende rol tussen de partijen in. 


De integratie van vluchtelingen en de weg naar verzelfstandiging kent veel problemen. De steeds toenemende bureaucratie zorgt voor toenemende problematiek.  Vluchtelingen spreken de taal niet goed, Vluchtelingen hebben geen tot weinig kennis van de systemen, regels en wetgeving. Door een gering netwerk en weinig communicatie in de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving ontwikkelen ze zich gering in bovenstaande benoemde punten. Het een heeft verband met het ander en de vicieuze cirkel blijft zo in stand. Door de cirkel niet te doorbreken ontstaat weer vervolg problematiek zoals bijvoorbeeld financiële problematiek, angst en onzekerheden en misverstanden met overheden en eventuele werkgevers. Boost ondersteunt op verschillende domeinen en staat voor een integrale aanpak.